Jak działa paralizator

Paralizator jest urządzeniem stosowanym w celu unieruchomienia i obezwładnienia osoby lub zwierzęcia poprzez wywołanie krótkotrwałego paraliżu mięśni. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu elektrycznego impulsu, który przepływając przez ciało, powoduje porażenie układu nerwowego.

Aktywacja i wystrzał z paralizatora w kierunku napastnika powoduje wygenerowanie silnego impulsu elektrycznego poprzez dwie małe elektrody umieszczone na końcu urządzenia. Ten impuls powoduje gwałtowne skurcze mięśni, co prowadzi do utraty kontroli nad ciałem przez napastnika.

Rodzaje paralizatorów

 • tradycyjny paralizator o prostej i niezawodnej konstrukcji i wysokiej skuteczności

Paralizator klasyczny

 • taser – paralizator taser to rodzaj paralizatora strzelającego na większe odległości – 6 m i więcej. Wykorzystywany jest głównie przez policję. Działanie tasera polega na wyrzuceniu w stronę napastnika dwóch igieł połączonych z paralizatorem – to dzięki nim możliwe jest przesłanie impulsu elektrycznego i obezwładnienie osoby. najlepszy do strzelania na odległość nawet do 6 metrów

Taser

 • niestandardowe np. paralizatory w latarce

Paralizator w latarce

Na jaką odległość działa paralizator

Paralizator jest skuteczny na różne odległości, w zależności od modelu. Dla większości paralizatorów cywilnych zasięg wynosi zazwyczaj od 4 do 6 metrów, podczas gdy modele policyjne mogą osiągnąć nawet do 10 metrów.

Czy paralizator można kupić bez zezwolenia

Zakup paralizatora w Polsce o mocy do 10 mA nie wymaga specjalnego zezwolenia. W przypadku paralizatorów cywilnych często wystarczy spełnić minimalne wymogi wiekowe. Niemniej jednak, zasady mogą się różnić w zależności od kraju i stanu prawnego, dlatego zawsze warto sprawdzić lokalne przepisy przed zakupem.

W polskim prawie aktem określającym legalność posiadania paralizatora jest Ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. z późniejszymi zmianami.

Art. 11. Ustawy o broni i amunicji. Wyłączenie obowiązku posiadania pozwolenia na broń

Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku:

7) posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA.

Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom (w tym przypadku na posiadanie paralizatora o mocy powyżej 10mA):

Art.  15. Ustawy o broni i amunicji. Przesłanki negatywne wydania pozwolenia na broń

 • niemającym ukończonych 21 lat, z zastrzeżeniem ust. 2;
 • z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;
 • wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;
 • uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;
 • nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:
  1. skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  2. skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:
   1. przeciwko życiu i zdrowiu,
   2. przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Jak uzyskać pozwolenie na paralizator powyżej 10mA

Pozwolenie na wydanie mocniejszego paralizatora wydaje policja. Trzeba przejść badania lekarskie i psychologiczne. Koszt egzaminu to około 400 zł.

Czy można użyć paralizatora w obronie własnej

Dopuszczalne jest użycie paralizatora w sytuacji samoobrony w przypadku bezpośredniego zagrożenia. Jednak legalność użycia paralizatora w obronie własnej zależy od okoliczności, w jakich został użyty.

Co grozi za bezpodstawne użycie paralizatora

Bezpodstawne użycie paralizatora w nieodpowiednich sytuacjach może prowadzić do konsekwencji prawnych. Odpowiedzialność za nadmierne użycie może obejmować zarówno kary finansowe, jak i kary więzienia, w zależności od stopnia naruszenia prawa.

Jaką moc ma paralizator

Moc cywilnych paralizatorów zazwyczaj mieści się w zakresie kilku do 10 mA, podczas gdy modele policyjne mogą osiągnąć znacznie wyższe poziomy mocy, nawet kilkadziesiąt mA. Moc paralizatora jest mierzona w mA (miliamperach).

Co może się stać po porażeniu paralizatorem

Po porażeniu paralizatorem osoba może doświadczyć chwilowego paraliżu mięśni, dezorientacji oraz trudności w kontrolowaniu ruchów. Po krótkim czasie efekty te zwykle zanikają, a osoba odzyskuje pełną sprawność. Wyjątkiem są osoby z chorobami serca np. zastawka, rozrusznik lub pod wpływem alkoholu. Użycie paralizatora na takich osobach może zakończyć się kalectwem lub śmiercią.

Czy porażenie paralizatorem boli

Porażenie paralizatorem jest bolesne ze względu na gwałtowne skurcze mięśni, ale ból jest zazwyczaj krótkotrwały i ustępuje wraz z zakończeniem działania impulsu elektrycznego.

Czy paralizator działa przez ubranie

Tak, paralizator może działać przez warstwy odzieży. Jednak grubość i rodzaj materiału mogą wpłynąć na skuteczność działania paralizatora.

Czy paralizator może zabić

Ryzyko śmierci w wyniku użycia paralizatora jest zazwyczaj niewielkie. Niemniej jednak istnieją przypadki, w których użycie paralizatora mogło przyczynić się do powstania powikłań zdrowotnych lub zgonu, zwłaszcza w przypadku osób z pewnymi schorzeniami np. rozrusznik serca, zastawka, epilepsja.

Czy paralizator zostawia ślady

Paralizator może pozostawić ślady w postaci zaczerwienienia lub siniaków w miejscu kontaktu elektrod z ciałem. Jednak te ślady zazwyczaj szybko znikają.

Ile razy można użyć paralizatora

Paralizatory zazwyczaj mają ograniczoną ilość wystrzałów lub impulsów, które mogą być wykorzystane przed wymianą baterii lub magazynka. Ilość ta zależy od modelu paralizatora. Nie ma jednak określonej prawnie ilości użyć podczas samoobrony.

Gdzie nie celujemy paralizatorem

Należy unikać celowania paralizatorem w obszary wrażliwe, takie jak głowa, szyja, klatka piersiowa oraz obszary z potencjalnie niebezpiecznymi skutkami ubocznymi, np. obszar wokół serca.

 

Źródła:

 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19990530549
 • http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/KWS/wydzial-postepowan-admi/pozwolenia-na-bron/24808,Zasady-wydawania-i-cofania-pozwolen-na-bron.html

 

Sprawdź powiązane wpisy

Wróć do porad

Skontaktuj się z nami

ASCO Security Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 31
54-130 Wrocław
Nip: 894 310 61 82

Biuro obsługi klienta
ul. Krupnicza 13
tel. +48 71 79 07 777
fax +48 71 79 07 801
e-mail: bok@ascosecurity.pl

Sekretariat
tel. +48 71 79 07 700
fax +48 71 79 07 801
e-mail: biuro@ascosecurity.pl