Hale magazynowe to obiekty o dużych powierzchniach, znajdujące się najczęściej poza miastem lub na jego obrzeżach. Tego typu punkty działają najczęściej całodobowo, przez siedem dni w tygodniu. W wielkopowierzchniowych halach przewijają się często setki pracowników, dostawców i kontrahentów, co stwarza szereg możliwości kradzieży stanów magazynowych.

Obecność dużej ilości bram, wejść i ramp załadunkowych stanowi dodatkowe utrudnienie w zabezpieczeniu obiektu. Taki stan rzeczy wywołuje konieczność wzmożonej kontroli na wyższym poziomie. Aby była ona możliwa i skuteczna, konieczna jest przemyślana konsolidacja różnych form ochrony.

Problematyka typowa dla ochrony hal magazynowych

Z uwagi na najczęściej występującą dużą liczbę pracowników hal i magazynów, gdzie praca zmianowa trwa całą dobę, służby ochrony muszą brać pod uwagę, że potencjalne zagrożenia mogą pochodzić ze strony zarówno osób z zewnątrz, jak i ze strony osób mających stały dostęp do obiektu. Większość kradzieży i rabunków w halach magazynowych nie powstaje jednak w wyniku włamań osób niezwiązanych z obiektem, a  przestępstw z udziałem pracowników i dostawców. Inne typowe problemy związane z ochroną hal magazynową to m.in.:

Utrudnienia w kontroli, wynikające z:

 • różnych dostawców,
 • różnych firm spedycyjnych,
 • różnych pracowników firm dostawców i spedycji,
 • rozładunków i załadunków w różnym czasie,
 • licznych bram, wejść i ramp dla poszczególnych dostawców,
 • znacznego przepływu kadry pracowniczej.

Powyższe powodują zagrożenia, które zazwyczaj związane są z:

 • kradzieżami z włamaniem,
 • kradzieżami pracowniczymi,
 • kradzieżami dokonywanymi przez osoby podszywające się pod firmy spedycyjne,
 • pożarami.

Formy ochrony hal magazynowych

W tego typu obiektach stała ochrona fizyczna jest niezbędna, jednak aby była ona w pełni skuteczna, musi iść w parze ze wsparciem systemów kontroli dostępów i zabezpieczeń technicznych. Kluczowe elementy ochrony hal magazynowych to:

Ochrona fizyczna dla hal i magazynów

 • ochrona fizyczna – ochrona fizyczna dla magazynów i hal to niezbędny element ochrony,
 • systemy kontroli dostępu – ograniczenie i kontrola dostępu w sposób mechaniczny do różnych stref magazynu, pozwala ona na wydzielanie stref dostępu dla poszczególnych grup oraz daje możliwość późniejszej weryfikacji osób korzystających z poszczególnych stref w danym czasie;

Systemy monitoringu magazynów i hal

 • systemy telewizji przemysłowej – system cctv dla hali magazynowej to podstawowe narzędzie kontroli dla pracowników ochrony fizycznej oraz prewencji przed kradzieżami pracowniczymi. Bez dodatkowych funkcji, pomaga jedynie w czynnościach dochodzeniowych po incydencie i w takich przypadkach ułatwia zapobieganie podobnym zdarzeniom w przyszłości; ochrona i podejmowanie reakcji przez pracowników ochrony na bieżąco (łapanie na gorącym uczynku) jest zazwyczaj możliwe jedynie w przypadku rozbudowania CCTV o system video dozoru,
 • video dozór – rozszerzenie dla systemu kamer, które dzięki analityce obrazu na żywo wygeneruje alarm w czasie rzeczywistym w momencie wykrycia niepożądanych sytuacji oraz naruszania stref lub wcześniej ustalonych reguł.

Pozostałe systemy zabezpieczeń

Ochrona hal magazynowych z ASCO Security

W celu zapewnienia bezpieczeństwa hal magazynowych, należy skonsolidować kilka form ochrony. Istotne jest, aby elementy ochrony mechanicznej, fizycznej i zabezpieczeń elektro-technicznych wzajemnie się wspierały i uzupełniały. Zapewniając prewencję i możliwość szybkiego reagowania w przypadku zajścia niepożądanych sytuacji.

Aby było to skuteczne, wymagane jest indywidualne podejście, dlatego ASCO Security każdorazowo przygotowuje plan ochrony hali, zwracając uwagę na newralgiczne punkty. Dobieramy rozwiązania, które zapewnią realne bezpieczeństwo obiektu.

Ze względu na specyfikę funkcjonowania hal, tradycyjne formy ochrony działają jedynie prewencyjnie lub dowodowo. Aby zapewnić prawdziwą ochronę, należy wykorzystać nowe technologie oparte o analitykę obrazu. Skontaktuj się z naszym doradcą i dowiedz się więcej.

 

Sprawdź również powiązane wpisy

Wróć do porad

Skontaktuj się z nami

ASCO Security Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 31
54-130 Wrocław
Nip: 894 310 61 82

Biuro obsługi klienta
ul. Krupnicza 13
tel. +48 71 79 07 777
fax +48 71 79 07 801
e-mail: bok@ascosecurity.pl

Sekretariat
tel. +48 71 79 07 700
fax +48 71 79 07 801
e-mail: biuro@ascosecurity.pl