Ochrona banków i placówek finansowych to zadanie wymagające stworzenia i wdrożenia szczegółowego i przemyślanego planu ochrony oraz jego konsekwentne realizowanie każdego dnia. Wszystkie urządzenia stosowane w systemie ochrony osób i zabezpieczenia mienia banku spełniać muszą określone wymagania funkcjonalne i technologiczne oraz powinny być stosowane wg określonych zasad oraz specyfiki ochrony banków.

Równie ważnym elementem ochrony jest czynnik ludzki w postaci ochrony fizycznej banku. Systemy ochrony elektro-technicznej oraz ochrony fizycznej tworzą kompleksowy system bezpieczeństwa placówki finansowej. Poprawność działania całego systemu bezpieczeństwa banku uzależniona jest od ścisłego przestrzegania procedur organizacyjno-porządkowych, które powinny uwzględniać wszystkie przewidywane sytuacje zagrożeń oraz dawać możliwość odpowiedniego i skutecznego reagowania w przypadku ich wystąpienia.

Problematyka typowa dla ochrony banków i placówek finansowych

Pewna obecność znacznych ilości gotówki oraz nierzadko licznych, wartościowych przedmiotów w skrytkach stanowi pokusę dla niemal każdego złodzieja.

Banki i placówki finansowe narażone są na wiele zagrożeń i są to m.in.:

 • napady,
 • włamania,
 • groźby podłożenia ładunków wybuchowych,
 • podłożenie ładunków wybuchowych,
 • szantaż pracowników,
 • akty wandalizmu,
 • pożary,
 • kradzieże pracownicze,
 • wyłudzenia,
 • oszustwa,
 • naruszenia porządku publicznego,

Aby zapewnić bezpieczeństwo placówkom finansowym, konieczne jest umiejętne zarządzanie i wykorzystanie wszelkich dostępnych środków ochrony osób i mienia, zwracając uwagę na to, że nie tylko pieniądze, a życie i zdrowie ludzi jest najwyższym dobrem i celem działań ochronnych w bankach.

Formy ochrony banków i placówek finansowych

Ochrona banków i placówek finansowych to nie lada wyzwanie, którego podjąć się może jedynie doświadczona agencja ochrony. Banki od setek lat stanowią swego rodzaju złoty graal dla wyspecjalizowanych grup przestępczych, dlatego też wymagają szczególnych środków, wiedzy oraz skrupulatności w przygotowaniu, wdrożeniu oraz co szczególnie ważne — egzekwowaniu skutecznego planu ochrony dostosowanego do specyfiki banków. W przypadku ochrony placówek finansowych nie ma miejsca na niedociągnięcia, spontaniczne działanie lub improwizacje. W ochronie banków istotna jest wszechstronna i wyszkolona kadra oraz jej pełna symbioza z zaawansowanymi systemami zabezpieczeń elektro-technicznych o najwyższych dostępnych klasach. Poniżej wymieniamy główne elementy wykorzystywane przy ochronie banków i placówek finansowych:

Plan ochrony banku i instytucji finansowych

 • plan ochrony – kluczowy element ochrony banków i instytucji finansowych, definiujący procedury, role oraz działanie wszystkich elementów ochrony osób i mienia. Skontaktuj się z konsultantem ASCO Security, a pomożemy w przygotowaniu lub stworzymy dedykowany dokument z planem ochrony.

Elementy ochrony fizycznej banków i placówek finansowych

 • stała ochrona fizyczna w placówce – obecność jednego lub kilku uzbrojonych, kwalifikowanych pracowników ochrony,
 • stały posterunek monitoringu – w postaci uzbrojonego stanowiska interwencyjnego – znajdujący się poza siedzibą banku, realizujący usługi monitoringu
 • grupa interwencyjna – załoga licząca 2 uzbrojonych pracowników ochrony dostępnych 24/7/365, w rejonie przypisanym do placówki bankowej
 • konwojenci – osoby uprawnione do przeprowadzania konwojów gotówki i wartości pieniężnych,

Zabezpieczenia elektro-techniczne dla banków i placówek finansowych

Oto kilka kluczowych segmentów zabezpieczeń elektro-technicznych, których stosowanie zalecane jest w bankach i placówkach finansowych.

Systemy monitoringu dla banków i placówek finansowych

 • telewizja przemysłowa – monitoring z podglądem na żywo oraz zapis obrazu z kamer video w celach identyfikacji nieprawidłowości oraz gromadzenia materiału dowodowego w przypadku ich wykrycia,

Systemy alarmowe dla banków i placówek finansowych

Elektroniczna kontrola ruchu osobowego i materiałowego dla banków i placówek finansowych

 • kontrola ruchu osobowego i materiałowego – elektroniczny system kontroli dostępu, wspierany przez fizycznych pracowników ochrony oraz wdrożone procedury bezpieczeństwa,

Zabezpiecz bank z ASCO Security

Atrybut placówek finansowych jako jednostek zaufania publicznego definiuje szczególną konieczność troski o ich bezpieczeństwo na pozbawionym kompromisów, najwyższym poziomie. Rola bezpieczeństwa w bankach i instytucjach finansowych stanowi istotny element również z uwagi na stałą obecność znacznych ilości środków pieniężnych oraz duży, dzienny przepływ osób. Aby zapewnić bezpieczeństwo w tego typu placówkach wymagane są odpowiednie środki, specjalistycznie wyszkolona kadra oraz lata doświadczenia. Ponadto, banki i placówki finansowe powinny regularnie przeprowadzać audyty bezpieczeństwa, szkolić personel w zakresie procedur bezpieczeństwa oraz utrzymywać aktualne oprogramowanie zabezpieczające, aby minimalizować ryzyko ataków i zagrożeń. Wszystkie z wymienionych zaoferować może obecna od ponad trzech dekad Agencja Ochorny ASCO Security. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem i zapytaj o spersonalizowaną ofertę na ochronę banku.

 

Sprawdź również powiązane wpisy

Wróć do porad

Skontaktuj się z nami

ASCO Security Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 31
54-130 Wrocław
Nip: 894 310 61 82

Biuro obsługi klienta
ul. Krupnicza 13
tel. +48 71 79 07 777
fax +48 71 79 07 801
e-mail: bok@ascosecurity.pl

Sekretariat
tel. +48 71 79 07 700
fax +48 71 79 07 801
e-mail: biuro@ascosecurity.pl