Ochrona osobista Wrocław – świadczymy profesjonalne usługi ochrony osobistej dla osób prywatnych, które z różnych powodów wymagają ciągłej lub okresowej ochrony oraz specjalistycznego zapewnienia bezpieczeństwa i wsparcia logistycznego. Odbiorcami naszych usługi zazwyczaj są osoby ze świata biznesu, sportu, show-biznesu, polityki, ale również wszyscy inni, którzy mogą być narażeni na sytuacje zagrażające bezpośrednio im lub ich bliskim. Ochrona prywatna w ASCO to również zabezpieczenie miejsc pobytu tymczasowego, przygotowanie oraz zabezpieczenie tras przejazdu (Transfer VIP), ochrona posesji, zabezpieczenie rozmów i spotkań oraz inne zlecenia na życzenie klienta. Świadczymy również usługi transportu VIP z wykorzystaniem własnych pojazdów klasy premium lub samochodu klienta.

(Also available in English, click: Personal VIP Security). Ochrona osobista może być realizowana w różnych formach, a naszym zadaniem jest dobranie odpowiednich środków do zagrożenia i potrzeb klienta. W zależności od sytuacji i preferencji osoby chronionej możemy świadczyć usługi w sposób w pełni dyskretny, ale również jawnie, w oznakowanych radiowozach oraz umundurowaniu. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, w ramach konsultacji z klientem przygotowujemy szczegółowe analizy zagrożeń, sposoby prewencji oraz schematy działania w przypadku powstania sytuacji kryzysowych.

Ochrona osobista

Szczególnym rodzajem ochrony osobistej jest ochrona VIP, czyli osób, które zazwyczaj z uwagi na pełnioną funkcję w społeczeństwie są szczególnie narażone na różnego rodzaju niebezpieczeństwo. Jako profesjonalna agencja ochrony VIP aby skutecznie realizować te usługi, zawsze staramy się najpierw poznać specyfikę zagrożenia dla danej osoby oraz potencjalny motyw. Zamach bowiem zawsze ma swoją przyczynę. Ochrona osobista osób VIP musi to uwzględniać.

Pokaż więcej

Najczęściej występujące zagrożenia

1. Terroryzm – stanowi jedno z największych zagrożeń współczesnego świata, oraz to przed którym musimy chronić VIP-a najbardziej. Spektrum działań tetrystycznym jest niezwykle szerokie natomiast największym zagrożeniem dla VIPów jest terroryzm bombowy. Znajomość podstawowych zasad przeciwdziałania terroryzmowi bombowemu powinna być elementem taktyki ochrony osób vip, agenci ochrony ASCO Security co roku biorą udział w szkoleniach i symulacjach tego typu ataków terrorystycznych.

2. Przestępczość kryminalna – bardzo często czynnikiem stwarzającym zagrożenia dla VIP-a jest chęć uzyskania różnego rodzaju korzyści typowych dla motywów kryminalnych. Ważną rolę odgrywa tutaj posiadany majątek vip-a ale również zajmowanie wysokiego stanowiska politycznego lub w hierarchii społecznej. Przestępcy często dokonują ataku również na rodzinę VIP-a, aby wymusić na nim podjęcie określonych działań. Dlatego też często dzieci, żona oraz osoby najbliższe także muszą być objęte ochroną.

3. Popularność, sława – Zagrożenie jest czasem powodowane przez sam fakt bycia popularnym, publicznie rozpoznawanym. Na szczęście zagrożenie dla życia osób w tych przypadkach jest raczej znikome, ale natręctwo dziennikarzy czy fanów i kibiców bywa bardzo uciążliwe oraz może doprowadzić do powstania wymiernych szkód. Rola służb ochrony osobistej nie sprowadza się wówczas jedynie do fizycznej ochrony przed bezpośrednim atakiem. Nasze działania mają również na celu ochronę prywatności VIP-a, ochronę informacji, realizowanych przez niego projektów i jego działalności. Wizerunek VIP-a zależy również od pracowników jego ochrony. Ochrona prywatna ASCO zawsze działa profesjonalnie i z kulturą, co w przypadku osób będących stale na celowniku mediów bywa bardzo istotne.

4. Konflikty osobiste – sprawcy ataków często pochodzą z bliskiego otoczenia ofiar i są motywowani do przeprowadzenia ataku z zazdrości, zemsty lub z innych powodów osobistych. Ludzie ci z reguły cechują się zaburzeniami osobowości, których widocznym przejawem jest brak kontroli nad własnym zachowaniem. To właśnie zaburzenia psychologiczne należą do najczęściej występujących, faktycznych, motywów ataków na osoby.

Ochrona VIP osób przed różnymi atakami

Wynajem ochrony osobistej ASCO jest wskazany w przypadku zagrożenia następującymi rodzajów ataków:

1. Atak z bliska – Taki atak może być przeprowadzony z wykorzystaniem: broni palnej, broni białej (nóż, bagnet, sztylet) lub środka chemicznego (np. żrąca ciecz, taka jak kwas solny).
Cechą charakterystyczną tej metody jest niewielka odległość potencjalnej ofiary od zamachowca. Atakujący, chce znaleźć się w jak najbliżej z odległości – maksymalnie kilkudziesięciu centymetrów. Taka technika zwiększa szansę na skuteczność ale też stawia przed zamachowcem pewne wymagania. Tego typu zamach rzadko jest improwizacją. Poprzedza go zazwyczaj długa obserwacja przyszłej ofiary, służąca poznaniu jej zwyczajów, harmonogramu dnia, miejsc przebywania itd. Wnioski z takiej obserwacji mają służyć wyznaczeniu najbardziej dogodnego czasu oraz miejsca do przeprowadzenia ataku.

2. Atak z większej odległości – W tym przypadku atakujący stosuje zazwyczaj broń palną, głównie karabinki i karabiny, ale może być to też broń krótka (pistolet). Odległość od celu ataku wynosi powyżej pięciu metrów. Od zamachowca wymagane są w tym przypadku większe umiejętności (niż w ataku z bliska), oraz musi zastosować bardziej wyszukaną, mniej dostępną broń.

3. Atak z użyciem materiałów wybuchowych – Ten rodzaj ataku wymaga od sprawcy bardzo dużych umiejętności i wiedzy potrzebnej do skonstruowania bomby. Sprawca musi również wiedzieć, w jaki sposób i w którym miejscu podłożyć materiał wybuchowy, oraz to jak umieścić w nim zapalnik i jak go zdetonować. Powinien mieć też wiedzę mogąca określić skutki planowanej detonacji. Niestety to bardzo skuteczny rodzaj ataków i bardzo trudny do ochrony – aby jemu zapobiec konieczna jest praca wielu osób w tym stałych obserwatorów w zespole ochrony osobistej.

4. Uprowadzenia – Uprowadzenie jest wbrew pozorom bardzo skomplikowaną formą ataku. W jego dokonaniu najczęściej musi uczestniczyć większa liczba osób. Bezpośrednią intencją zamachowców nie jest w tym przypadku zabicie ofiary. Uprowadzona osoba jest cenniejsza żywa niż martwa.

Najczęstsze motywy uprowadzeń mogą mieć podłoże:

• ekonomiczne – sprawcy chcą wymusić okup np. na rodzinie uprowadzonego;
• polityczne – zwolnienie ofiary wiąże się z wypuszczeniem z więzienia określonych osób, związanych najczęściej z porywaczami lub organizacją przestępczą lub terrorystyczną, której są przedstawicielami. Uprowadzenie jest najbardziej wyszukaną metodą zamachu, w związku z czym jest też trudny do zrealizowania. Osoby przygotowujące porwanie mogą popełnić liczne błędy, które spowodują, że zagrożenie zostanie wykryte przez służby ochrony osobistej.

Na czym polega ochrona osobista VIP z ASCO

Widoczne, fizyczne działania to zaledwie 20 % pracy związanej z ochroną VIP. Znaczenie większą część stanowi odpowiednie rozpoznanie, przygotowanie planu ochrony oraz prewencja. Każdy plan zabezpieczenia opracowujemy indywidualnie, dlatego narzędzia, ilość ochroniarzy, ich zadania wpływają również na to ile kosztuje ochrona vip. Bardzo ważne jest wyszkolenie pracowników i ciągłe doskonalenie technik reakcji na określone scenariusze. W swojej pracy kierujemy się następującymi zasadami:

• Zasad konsekwencji – ochroniarz VIP nigdy nie powinien robić odstępstw od przyjętych przez siebie metod postępowania;
• Zasad dyskrecji – ochroniarz osobisty powinien umieć dostosować się do otoczenia poprzez właściwy ubiór i zachowanie;
• Zasada małomówności – mówimy tyle, ile potrzeba, to VIP ma być bardziej rozmowny niż ochroniarz;
• Zasada pozostawania w cieniu – osobisty ochroniarz nie może ujawniać o sobie zbyt wielu informacji;
• Zasada tłumienia emocji – najważniejsze jest wykonanie zadania;
• Zasada oceny ryzyka – nie możemy brać na siebie zadań, których nie jesteśmy w stanie wykonać;
• Zasada współpracy – VIP decyduje, gdzie pójdzie i co będzie robił, natomiast bodyguard wskazuje, jak tam się dostać i jakie środki bezpieczeństwa przedsięwziąć.

Podejmowane przez nas działania w zakresie ochrony osobistej przeprowadzane są przez wyspecjalizowane grupy ochronne zwane sekcjami, dobierane przez doświadczonego koordynatora, w zależności od rodzaju koniecznego zabezpieczenia. (Also available in English: Personal VIP Security)

Ochrona osobista Wrocław VIP

Sekcja eskortowa

To prywatna ochrona cały czas przebywająca w najbliższym otoczeniu VIP-a; są to specjalnie dobrani, kwalifikowani pracownicy ochrony, przeszkoleni w strzelaniu i walce wręcz. Stanowią oni ostatnią barierę do pokonania przez atakującego. Cel ich działania to nie tylko ochrona VIP-a przed zagrożeniem fizycznym, ale również przed szykanowaniem, czy paparazzi. Eskorta musi spełniać w czasie pracy dwa zadania w trybie ciągłym. Pierwszym jest obserwacja, drugim interwencja. Aby nie doszło do ataku, niezbędna jest skuteczna obserwacja, prowadzona we wszystkich kierunkach poziomych i pionowych. Obserwować należy okna budynków, dachy, drzwi, osoby obok których się przechodzi, pojazdy itd.

Pracownicy sekcji eskortowe zawsze poruszają się z VIP-em, gdy znajduje się na zewnątrz zabezpieczonego obszaru. W zależności od stopnia zagrożenia organizuje się eskortę słabszą lub mocniejszą. Wpływ na to ma nie tylko kogo chronimy, ale też możliwe zagrożenia oraz miejsce, w którym osoba VIP będzie przebywała.

Sekcja pojazdów

Zajmujemy się przygotowaniem i realizacją transportu VIP za pomocą odpowiednich pojazdów: radiowozów, limuzyn bądź samochodu klienta. Nasi kierowcy spełniają wysokie kryteria, zarówno pod względem techniki jazdy, jak również znajomości topografii miasta – Wrocławia. Przewóz osób VIP szczególnie wymaga znajomości wszelkich objazdów, skrótów, przejazdów kolejowych, skrzyżowań z sygnalizacją świetlną itd. Do tego posiadamy również pojazdy w pełni elektryczne – pozwalające na korzystanie z BUS- pasów. Realizując transfer VIP stosujemy trzy rodzaje jazdy ochronnej:

Prewencyjna – jest to bezpieczne prowadzenie pojazdu w warunkach normalnych, w których nie występuje zagrożenie.

Taktyczna – jest to jazda polegająca na wykonywaniu wszelkich manewrów niezbędnych do bezpiecznego przejazdu i ewakuacji VIP-a.

Obronna – samochód zostaje wykorzystany jako broń (taranowanie blokady, zaatakowanie pojazdu wyprzedzającego itp.) Jazda tego typu jest ostatecznością, stosowana tylko w przypadku gdy zawiodą próby podjęte podczas jazdy taktycznej.

Sekcja antybombowa

Zajmujemy się sprawdzaniem wszystkich pomieszczeń i pojazdów, w których ma przebywać VIP i jeżeli to możliwe, zabezpiecza je, zamykając lub zostawiając strażnika. Ochrona z tej sekcji przez cały czas wizyty wyprzedza o krok VIP-a, sprawdzając teren, po którym będzie się on poruszał. Kontrola jest realizowana na trzech płaszczyznach:

Płaszczyzna A – poziom podłogi, przypodłogowa część ścian, niskie szafki;

Płaszczyzna B – pozostała część ścian, meble, urządzenia itp. (od 1/3 wysokości ścian do sufitu);

Płaszczyzna C – sufit, punkty świetlne, karnisze, sufity podwieszane (doskonałe miejsce na podłożenie ładunku wybuchowego).

Sprzęt do ochrony osobistej

Sekcja antypodsłuchowa

Działa często równolegle z antybombową. Zadaniami jej członków jest przeszukanie pomieszczeń, sprawdzenie telefonów oraz miejsc, w których można ewentualnie zamontować podsłuch lub kamerę. Jeśli pozwala na to czas wykonujemy skan na obecność urządzeń radiowych pracujących na określonych częstotliwościach w danym obszarze. Dodatkowo zabezpieczamy okna przed mikrofonami kierunkowymi oraz kontrolujemy ludzi pod kątem posiadania dyktafonów, mikrofonów, czy innych urządzeń podsłuchowo-rejestrujących.

Sekcja antyobserwacyjna

W tej sekcji prywatna ochrona osobista może posiłkować się innymi pracownikami ochrony fizycznej. Naszym zadaniem jest prowadzenie działań obserwacyjnych, w celu wyłapania osób, które w jakikolwiek sposób zachowują się podejrzanie, przede wszystkim obserwują VIP-a, czy środki transportu którymi się porusza. Czynności zmierzające do wykrycia obserwacji muszą mieć charakter ciągły i powinny obejmować wszystkie strefy wokół ochranianej osoby. Pracownicy tej sekcji ochrony osobistej są nieoznakowani i działają dyskretnie. Bardzo ważną kwestią jest dobra łączność i natychmiastowe przekazywanie informacji pracownikom sekcji eskorty lub kierownikowi zespołu.

Dlaczego wybrać ochronę osobistą Asco Security

Zdobywane przez ponad 30 lat doświadczenie wykorzystujemy do udoskonalania usług ochrony osobistej oraz transportu VIP. Nasza kadra to wykwalifikowani profesjonaliści. Świadczymy prawdziwą ochronę VIP. Usługi ASCO ochrona VIP Wrocław zapewniają niezbędne zabezpieczenia osobom, które z jakiegokolwiek powodu czują się narażone na niebezpieczeństwo. Nasze działania obejmują szeroką gamę strategii i środków dostosowanych do unikalnych potrzeb i możliwości każdego klienta. Z uwagi na posiadanie bazy logistycznej oraz unikatowej wiedzy operacyjnej na terytorium Wrocławia, możemy podjąć się zabezpieczenia praktycznie każdego zlecenia na tym obszarze. Realizujemy również pewne zlecenia w całej Polsce.

Nowoczesne podejście
do ochrony

Doświadczenie, którego
możesz być pewny

Spokój Twojej
nieruchomości

Bezpieczeństwo Twoje
i Twojej rodziny

Silna marka i profesjonalny
personel

Skontaktuj się z nami

ASCO Security Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 31
54-130 Wrocław
Nip: 894 310 61 82

Biuro obsługi klienta
ul. Krupnicza 13
tel. +48 71 79 07 777
fax +48 71 79 07 801
e-mail: bok@ascosecurity.pl

Sekretariat
tel. +48 71 79 07 700
fax +48 71 79 07 801
e-mail: biuro@ascosecurity.pl