Wiatrówka, mimo pozornego charakteru rekreacyjnego, podlega w świetle prawa polskiego specjalnym regulacjom. W niniejszym artykule skupimy się na kwestii, czy wiatrówka ma status broni, omówimy różne rodzaje tego urządzenia, przedstawimy zasady dotyczące jej legalnego posiadania oraz przeanalizujemy konsekwencje prawne związane z nielegalnym użytkowaniem.

 

Wiatrówka – broń czy nie?

Wiatrówka, znana również jako broń sportowa, cieszy się wyjątkowym zainteresowaniem wśród miłośników strzelectwa. Jednym z głównych powodów jej popularności jest fakt, że posiadanie wiatrówki o mocy do 17 J nie wymaga specjalnych uprawnień ani przechodzenia testów kwalifikacyjnych. To odróżnia wiatrówki od konwencjonalnej broni palnej, która podlega znacznie bardziej restrykcyjnym przepisom.

Uwaga! Energia wylotowa wiatrówki, powyżej 17 J kwalifikuje ją jako broń, na którą trzeba posiadać zezwolenie.

Dodatkowo warto zaznaczyć, że wiatrówki występują w różnych odmianach i rodzajach, które prezentujemy poniżej.

 

Rodzaje wiatrówek

W tabeli poniżej przedstawiamy podział wiatrówek:

Rodzaj wiatrówki Charakterystyka
Wiatrówki pneumatyczne Działa na sprężone powietrze, często używane do sportowego strzelania.
Wiatrówki łamane Działa na zasadzie złamania lufy, popularne w celach rekreacyjnych.
Wiatrówki gazowe Wykorzystują gaz CO2, stosowane do rozrywki i strzelania na krótki dystans.

 

Przed zakupem wiatrówki warto zaznajomić się z obowiązującymi przepisami prawnymi, aby uniknąć potencjalnych problemów związanych z nielegalnym posiadaniem, czy używaniem tego rodzaju broni.

 

Rodzaje wiatrówek

 

Czy posiadanie wiatrówki jest legalne w Polsce?

Zgodnie z obowiązującą ustawą o broni i amunicji, posiadanie wiatrówki w Polsce jest legalne pod warunkiem, że wiatrówka ma energię pocisku mniejszą niż 17 J. W takim przypadku nie jest wymagane zezwolenie ani rejestracja wiatrówki, niezależnie od tego, czy wyposażona jest w lufę gwintową, czy gładką. To oznacza, że większość dostępnych na rynku wiatrówek w Polsce można legalnie nabywać i posiadać bez dodatkowych formalności.

 

Konsekwencje prawne za nielegalne posiadanie wiatrówki powyżej 17 J bez zezwolenia

Posiadanie wiatrówki o energii wylotowej przekraczającej 17 J bez zezwolenia jest nielegalne i może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, włącznie z karą grzywny lub pozbawienia wolności.

Według art. 263 kk § 2 kk: „kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

Należy pamiętać, że zezwolenie na broń wydawane jest drogą administracyjną przez Komendanta Policji właściwego do obszaru zameldowania danej osoby.

 

Pozwolenie na wiatrówkę powyżej 17 J

Jeśli zamierzasz nabyć wiatrówkę o energii wylotowej przekraczającej 17 J, konieczne jest uzyskanie odpowiedniego pozwolenia od właściwych organów administracyjnych, zgodnie z przepisami prawa. Więcej na ten temat w tekście: Jak uzyskać pozwolenie na broń.

 

Czy trzeba mieć 18 lat, żeby mieć wiatrówkę?

Zgodnie z nowelizacją ustawy z 1999r. o broni i amunicji od 1 stycznia 2004 wiatrówka o mocy poniżej 17 J nie jest traktowana jako broń i może posiadać ją każdy, niezależnie od wieku.

Uwaga, mimo, że posiadać wiatrówkę może każdy, to aby kupić wiatrówkę poniżej 17 J trzeba mieć ukończone 18 lat.

 

Czy wiatrówka może być używana do samoobrony?

Zdecydowanie odradzane jest korzystanie z wiatrówki do samoobrony. Prawdopodobieństwo, że obezwładnimy nią przeciwnika jest znikome, z drobnymi wyjątkami jak np. trafienie w oko. Narazimy się natomiast na wiele poważnych konsekwencji prawnych, a także podczas samego napadu zwiększymy agresje napastnika.

 

Jakie są zasady bezpiecznego użytkowania wiatrówki?

  1. Zawsze traktuj wiatrówkę jak broń i zachowuj ostrożność.
  2. Strzelaj w miejscach przeznaczonych do tego celu, z zachowaniem bezpiecznej odległości.
  3. Nigdy nie kieruj wiatrówki w kierunku ludzi, zwierząt ani mienia.

 

Czy można strzelać z wiatrówki na własnej posesji?

Tak, na swoim terenie można strzelać z wiatrówki w zasadzie bez żadnych ograniczeń. Jednak warto pamiętać, że zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oraz przepisami prawa, należy zadbać o to, aby śrut nie trafiał na teren osób trzecich, w tym sąsiadów. Istnieje ryzyko, że w przypadku nieprawidłowego użycia wiatrówki możesz zrobić komuś krzywdę, co może prowadzić do konsekwencji prawnych.

Aby uniknąć takich sytuacji, zaleca się strzelanie w taki sposób, aby za celem (tarczą) był przedmiot lub nasyp stanowiący nieprzebijaną barierę. W ten sposób można skutecznie zminimalizować ryzyko przypadkowego postrzału i zagwarantować bezpieczeństwo dla siebie oraz innych osób przebywających na terenie posesji.

 

Wiatrówka w Polsce  – podsumowanie kluczowych informacji

W świetle prawa polskiego, posiadanie wiatrówki jest kwestią regulowaną, ale z uwagi na ograniczenie energii pocisku do 17 J, większość wiatrówek nie wymaga specjalnych zezwoleń ani rejestracji.

Wiatrówka, choć nie jest uznawana za broń palną, jest bronią sportową, co przyciąga licznych entuzjastów strzelectwa. Kluczowym aspektem jest zrozumienie rodzajów wiatrówek oraz zasad ich legalnego użytkowania.

Strzelectwo na własnej posesji jest dozwolone, pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa.

Warto pamiętać, że przepisy prawne mogą się zmieniać, dlatego zawsze warto sprawdzić aktualne regulacje dotyczące posiadania i użytkowania wiatrówek w Polsce. Ostatecznie, legalne i odpowiedzialne korzystanie z wiatrówek to klucz do cieszenia się tą formą strzelectwa.

 

Sprawdź powiązane wpisy

Wróć do porad

Skontaktuj się z nami

ASCO Security Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 31
54-130 Wrocław
Nip: 894 310 61 82

Biuro obsługi klienta
ul. Krupnicza 13
tel. +48 71 79 07 777
fax +48 71 79 07 801
e-mail: bok@ascosecurity.pl

Sekretariat
tel. +48 71 79 07 700
fax +48 71 79 07 801
e-mail: biuro@ascosecurity.pl