Pożar to niebezpieczne i nagłe zjawisko, które jest ogromnym zagrożeniem dla ludzi, środowiska i rzeczy materialnych. Według danych GUS-u tylko w 2020 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej podjęły prawie 130 tysięcy interwencji dotyczących wybuchów pożarów. Niekontrolowane spalanie materiałów łatwopalnych stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń, z jakimi ludzie mogą mieć do czynienia zarówno w budynkach, jak i poza nimi. W celu zapobieżenia negatywnym skutkom tego zjawiska, często wdraża się i stosuje powszechne zasady postępowania podczas pożaru. Dotyczą one wymaganych czynności, jakie należy podjąć, w przypadku wystąpienia pożaru. Wskazujemy, co zrobić, by zminimalizować ryzyko związane z pojawieniem się ognia.

Co robić, gdy zauważysz pożar

Symptomy wystąpienia zagrożenia pożarowego można rozpoznać za pomocą wszystkich czterech zmysłów: przede wszystkim węchu i wzroku, ale także słuchu czy dotyku. W przypadku zauważenia tlących się materiałów, czy poczucia nieprzyjemnego zapachu spalenizny, należy działać zdecydowanie i szybko. Pierwszym krokiem jest zawsze poinformowanie innych osób znajdujących się w tej samej strefie budynku, np. na tej samej kondygnacji o możliwości wystąpienia ryzyka. Jeśli zagrożenie zostało rozpoznane oraz zweryfikowane jako pożar – nie wahaj się i wybierz numer alarmowy 112 lub 998. Po usłyszeniu dyżurnego przedstaw się spokojnym głosem i możliwie zwięźle scharakteryzuj powstałe zagrożenie. Podaj adres lokalizacyjny, nazwę firmy lub inną charakterystyczną cechę obiektu i nie rozłączaj się jako pierwszy. Dobrze, jeśli opowiesz także o:

 • możliwej przyczynie pożaru,
 • rodzaju materiałów i przedmiotów zajętych przez ogień
 • liczbie pracowników w budynku lub na piętrze,
 • wystąpieniu problemów z kontaktem z innymi osobami,
 • innych szczegółach, które wydają się ważne.

O czym należy pamiętać podejmując próbę samodzielnego gaszenia pożaru

Po odnotowaniu zgłoszenia dyżurny może zażądać, abyś oddzwonił pod wskazany numer w celu potwierdzenia. Zakończenie telefonowania do służb ratowniczych nie zwalnia cię z obowiązku dalszego działania. Po powiadomieniu straży pożarnej należy szybko przystąpić, jeśli tylko to możliwe, do udzielenia pomocy poszkodowanym. To twój obowiązek, którego niedopilnowanie może skutkować konsekwencjami nie tylko moralnymi, ale i prawnymi. Środki ochrony przeciwpożarowej w budynku pomagają w okiełznaniu żywiołu, który nie przyjął jeszcze dużej skali. Użyj koców gaśniczych, gaśnic, wody – pamiętając by dostosować narzędzia gaśnicze do charakterystyki zagrożenia. Zasady postępowania w razie pożaru wskazują jasno, czego nie należy gasić za pomocą wody, a kiedy zwykła ciecz z kranu będzie przydatnym środkiem gaśniczym. Pamiętaj, aby:

 • używać możliwie najprostszych sposobów, które masz pod ręką – eksploracja dużego pomieszczenia w poszukiwaniu dodatkowych środków gaśniczych może sprawić, że spędzimy ten czas bezproduktywnie.
 • w przypadku zajęcia się ubrania przez ogień – położyć się na ziemi i wykonywać obroty mające na celu zduszenie ognia.
 • odciąć źródło powietrza od palącego się tłuszczu – poprzez nakrycie go pokrywą lub innym materiałem niepalnym.
 • nie gasić urządzeń i elementów instalacji elektrycznej za pomocą wody – zamiast tego, jeśli to tylko możliwe, poszukaj przełącznika odłączającego zasilanie.

Głównym celem podjęcia się samodzielnych działań gaśniczych jest udrożnienie ciągów komunikacyjnych w celu przeprowadzenia szybkiej ewakuacji osób. Jeśli poradzenie sobie z ogniem nie jest możliwe, albo jest wysoce ryzykowne, należy podjąć próbę ewakuacji inną drogą.

Zasady ewakuacji podczas pożaru

Ewakuacja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom podczas opuszczania budynku zagrożonego pożarem. Poniżej wskazuję na cztery podstawowe zasady ewakuacji podczas pożaru.

 1. Stosuj się do oznakowania przeciwpożarowego i ewakuacyjnego, które są obowiązkowym elementem ochronnym każdego budynku.
 2. Opuść budynek, jeśli nie jesteś uczestnikiem akcji ewakuacyjnej, korzystając z ciągów komunikacyjnych oznaczonych jako drogi do ewakuacji
 3. Podążaj płynnie zgodnie ze strzałkami kierunkowymi prowadzącymi do wyjścia z budynku – nie zawracaj i nie toruj drogi innym.
 4. Wykonuj polecenia osób kierujących akcją ratunkową, a w szczególności: ratowników, strażaków i pracowników zabezpieczającym obiekt.

Zapobiegaj pożarom

Zdecydowanie lepiej zapobiegać, niż konfrontować się z niebezpiecznymi sytuacjami dotyczącymi zagrożenia pożarowego. Utrzymanie odpowiedniego stanu obiektów, w tym systematyczna kontrole występujących tam instalacji, przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku. Ważnym krokiem jest również montaż alarmu pożarowego wraz z czujnikami dymu i gazu.

Innym, skutecznym elementem zabezpieczeniem przed pożarem jest oferowany przez ASCO Security całodobowy monitoring pożarowy, który sygnały o ewentualnym zagrożeniu pożarowym przesyła bezpośrednio do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Takie rozwiązanie skraca do minimum niezbędny czas na reakcje jednostki przeciwpożarowej.

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Przeciwpożarowej oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji monitoring pożarowy wymagany jest w wielu budynkach użyteczności publicznej. Ich listę znajdziesz na podstronie oferowanej przez nas usługi monitoringu pożarowego w sekcji „Materiały do pobrania”. W ASCO Security od lat zajmujemy się ochroną osób i mienia, również przed niebezpieczeństwem płynącym z wystąpienia pożaru.

Źródło statystyk: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/dzialalnosc-sluzb-ratowniczych-w-2020-roku,17,4.html

Akt prawny: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20101090719

 

Sprawdź również powiązane wpisy

Wróć do porad

Skontaktuj się z nami

ASCO Security Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 31
54-130 Wrocław
Nip: 894 310 61 82

Biuro obsługi klienta
ul. Krupnicza 13
tel. +48 71 79 07 777
fax +48 71 79 07 801
e-mail: bok@ascosecurity.pl

Sekretariat
tel. +48 71 79 07 700
fax +48 71 79 07 801
e-mail: biuro@ascosecurity.pl