Większość ludzi znaczącą część swojego dnia spędza w różnego rodzaju budynkach. Obiekty mieszkalne, handlowe i publiczne muszą być budowane i dostosowywane do wymogów prawa budowlanego. Jednym z warunków w zakresie ochrony eksploatacji konstrukcji budowlanych jest bezpieczeństwo pożarowe. Wśród elementów przeciwdziałających zagrożeniom wyróżnia się m.in. aktywne zabezpieczenia przeciwpożarowe. Wśród nich mimo upływu lat niezmiennie prym wiodą różnego rodzaju gaśnice.

Gaśnice wykorzystuje się nie tylko w kontekście zapewnienia ochrony obiektów i osób w nich przebywających, ale także w ramach użytkowania pojazdu. Są one obligatoryjnym elementem wyposażenia każdego samochodu.

W przypadku budynków zgodnie z obowiązującymi wytycznymi na każde 100 metrów kwadratowych powierzchni powinno się udostępniać 3 decymetry sześcienne lub 2 kilogramy środka gaśniczego. Jakie wyróżniamy rodzaje gaśnic? Jaką gaśnicą gasić olej? Jaką gaśnicą gasić elektronikę? Czy poszczególne klasy gaśnic mają duże znaczenie w kontekście gaszenia źródła ognia? Która gaśnica do czego będzie najlepsza? Jako eksperci od bezpieczeństwa, dbamy również o zabezpieczenia przeciwpożarowe. Poniżej wyjaśniamy wszelkie niewiadome dotyczące zastosowania gaśnic.

Typy pożarów klasyfikacja i oznaczenia na gaśnicach

Oczywistym i podstawowym zadaniem gaśnic jest sprawne doprowadzenie do zagaszenia ognia. Ze względu na odmienną charakterystykę występujących pożarów (klasyfikację pożarów), do ich eliminowania wykorzystuje się różne klasy gaśnic. Nie każde zabezpieczenie będzie w stanie skutecznie sobie poradzić z płonącym olejem, tlącymi się materiałami syntetycznymi, czy pożarem wywołanym zajęciem się paliw ciekłych. Z tego też względu użytkownik odpowiedzialny za wyposażenie budynku w gaśnice musi posiadać wiedzę, która dotyczy aspektów technicznych gaszenia pożarów. Dla ułatwienia opracowano jednolity podział na poszczególne grupy pożarów, które zostały wyszczególnione w ramach regulacji Europejskiej Normy (mającej także status Polskiej Normy). Są to:

 

KLASA POŻARU CHARAKTERYSTYKA POŻARU
klasa A gaśnica typu A – służy do gaszenia pożarów ciał stałych pochodzenia naturalnego, których spalanie odbywa się na zasadzie powstawania żarzących się części
klasa B gaśnica typu B – nadaje się do pożarów cieczy paliwowych, cieczy palnych i olejnych oraz materiałów syntetycznych, np. topiących się plastików
klasa C gaśnica typu C – znajduje przeznaczenie w pożarach, w których dochodzi do spalania się gazów, np. wodoru czy metanu
klasa D gaśnica typu D – nadaje się do pożarów związanych z występowaniem płonących metali, np. tytanu czy aluminium
klasa E gaśnica typu E – nadaje się do pożarów urządzeń znajdujących się pod napięciem elektrycznym, a także innych elementów instalacji
klasa F gaśnica typu F – przeznaczona jest do pożarów olejów kuchennych i innych tłuszczów, które występują najczęściej w warunkach gastronomicznych

Typy gaśnic i zastosowanie gaśnic

Zdarzenia pożarowe mają wysoce zmienną charakterystykę. Zdarza się, że w początkowych fazach wystąpienia problemu pożar jest praktycznie niezauważalny. Innym razem rozprzestrzenianie ognia następuje bardzo szybko, doprowadzając do nieprzewidywalnego rozproszenia ognia. Z tego powodu systemy zabezpieczające, takie jak gaśnice, muszą być ściśle dostosowane do warunków ochrony pożarowej. Ile jest rodzai gaśnic? Poniżej wymieniamy najpopularniejsze rodzaje gaśnic.

  • Gaśnice proszkowe. Nanoszona substancja gasząca skutecznie odcina dostęp powietrza, dzięki czemu zapobiega to rozprzestrzenianiu się ognia. Proszki gaśnicze, najczęściej sporządzone z mieszanek fosforanowych lub węglanowych, mają na celu zduszenie ognia poprzez pokrycie palącego się obiektu warstwą specjalnej substancji. Dochodzi wówczas do zjawiska antykatalizy, co skutkuje przerwaniem się procesu palenia. W gaśnicach proszkowych bardzo często wykorzystuje się uniwersalne substancje gaszące typu ABC. Gaśnica ABC – do jakich pożarów? Przeznaczona jest ona do gaszenia klas pożarów ciał stałych, paliw ciekłych i gazów.
  • Gaśnice śniegowe. Wykorzystują do działania mrożący dwutlenek węgla, który po uwolnieniu się z gaśnicy ma postać przypominającą śnieg. Związek chemiczny, po naniesieniu na płonący obiekt, przyjmuje charakterystykę suchego lodu, który gwałtownie schładza powierzchnię gaszonego obiektu. Ze względu na to, że dekompresowany dwutlenek węgla cechuje się temperaturą ok. -78°C, tego typu gaśnica nie jest przeznaczona do gaszenia ludzi i zwierząt. Stosuje się ją do gaszenia instalacji elektrycznych.
  • Gaśnice wodne (gaśnice pianowe). We wnętrzu gaśnicy znajduje się piana gaśnicza, która zostaje wyrzucona z narzędzia dzięki obecności niepalnych substancji gazowych. Ze względu na obecność wody w składzie piany, tego typu gaśnica nie nadaje się do niwelowania pożarów olejów, czy działających urządzeń elektrycznych.
  • Gaśnice halonowe. Obecnie już rzadko stosowany rodzaj gaśnic, którego substancją gaszącą są halony. Ich produkcja została uregulowana wieloma uwarunkowaniami ze względu na niekorzystne oddziaływanie na warstwę ozonową. Halony posiadają bardzo dobre parametry przeciwwybuchowe i gaszące, jednak ze względu na negatywny wpływ środowiskowy praktycznie się już ich nie używa.

Oznaczenia gaśnic

Powszechnie stosuje się ustandaryzowane oznaczenie gaśnic (klasyfikacja gaśnic). Do opisania charakterystyki środka gaszącego wykorzystuje się symbole skrótowe, których znaczenie wyjaśniamy poniżej.

 

OZNACZENIE GAŚNIC ZAWARTOŚĆ GAŚNICY
GP gaśnica z proszkową substancją gaszącą
GW gaśnica wodna z pianowym środkiem gaszącym
GS gaśnica ze skompresowanym dwutlenkiem węgla (śniegowa)
GWG gaśnica z środkiem pianowym dopuszczonym do stosowania w przypadku pożarów kuchennych
X zbiornik znajduje się pod ciśnieniem
Z czynnik zasilający umieszczony jest w osobnym rezerwuarze
1,2,5 lub inna liczba oznacza zawartość środka gaszącego w kilogramach lub decymetrach sześciennych

 

Na każdej gaśnicy występują wcześniej wymienione oznaczenia dotyczące klas pożarów, do jakich dana gaśnica może zostać użyta. W większości przypadków jeden typ gaśnic znajduje zastosowanie w gaszenia kilku rodzaju pożarów, np. gaśnice proszkowe dostosowane są najczęściej do gaszenia pożarów o typach: A, B, C.

Prawidłowe rozmieszczenie gaśnic zasady

Szybka reakcja na zagrożenie może ograniczyć ryzyko zaistnienia niebezpieczeństwa dla ludzi i obiektów materialnych. Miejsce przechowywania gaśnicy powinno być odpowiednio oznaczone i łatwo dostępne dla użytkowników. Zaleca się, aby gaśnice znajdowały się:

  • z dala od źródeł ciepła (np. grzejniki),
  • przy wejściach do obiektów,
  • przy wyjściach z pomieszczeń wewnątrz budynku,
  • na korytarzach,
  • na klatkach schodowych,
  • w miejscach pozbawionych ryzyka uszkodzenia gaśnic.

W przypadku budynków wielokondygnacyjnych, zaleca się, aby gaśnice umieszczone były w tych samych miejscach, co na poprzedzającej kondygnacji.

Zaopatrz się w dodatkowe zabezpieczenia przeciwpożarowe z ASCO Security

Jako eksperci ASCO Security podkreślamy, że sprawny system przeciwpożarowy w budynku może przyczynić się do wyjścia z dużych opresji związanych z niebezpieczeństwem pożaru. Gaśnice bez wątpienia stanowią element mogący natychmiast zdusić pożar w zarodku lub udrożnić drogę ewakuacyjną i umożliwić tym samym ucieczkę. W ASCO świadczymy skuteczną usługę monitoringu pożarowego, gdzie system monitorowany jest całodobowo, a o niebezpieczeństwie pożarowym informuje bezpośrednio Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Dlatego natychmiast po zaistnieniu zagrożenia, bez względu na często towarzyszącym tego typu wydarzeniom chaosu i paniki, odpowiednie służby otrzymują informację i są w stanie niezwłocznie wysłać na miejsce pomoc.

Wróć do porad

Skontaktuj się z nami

Centrum Operacyjne ASCO
ASCO Security Sp. z o.o.Sp.k
ul. Krupnicza 13
50-075 Wrocław

Biuro obsługi klienta
tel. +48 71 79 07 777
fax +48 71 79 07 801
e-mail: bok@ascosecurity.pl

Sekretariat
tel. +48 71 79 07 700
fax +48 71 79 07 801
e-mail: biuro@ascosecurity.pl