Przyczyn powodzi może być wiele, od opadowych, przez roztopowe, zimowe, aż po sztormowe. Bez względu na przyczynę podtopień i powodzi należy wiedzieć, jak postępować podczas ich wystąpienia. Poniższy wpis zawiera informacje, które powinien znać każdy z nas. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym zbiorem zasad na wypadek wystąpienia powodzi.

Zasady postępowania w przypadku zagrożenia powodzią i jej początkowych stadiach

 • słuchaj komunikatów o zagrożeniu w lokalnym radiu, telewizji lub rzetelnych portalach internetowych
 • upewnij się, że cała rodzina, a zwłaszcza dzieci – wie, jak postępować w przypadku wystąpienia powodzi
 • zaopatrz się w radioodbiornik zasilany bateryjnie
 • ustal sposoby komunikowania się ze swoimi bliskimi
 • ustal drogi ucieczki i ewakuacji, zanim zajdzie potrzeba ich wykorzystania
 • zadbaj, aby każdy z domowników znał sposób odłączenia źródeł gazu, wody i energii elektrycznej w domu lub mieszkaniu
 • jeśli to możliwe zabierz osoby starsze i dzieci w miejsce nienarażone na powódź – np. do rodziny lub znajomych
 • przenieś dokumenty, niezbędne leki oraz wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku (dowody tożsamości, dokumenty posiadanych pojazdów, akty własności nieruchomości, polisy, kosztowności, pieniądze, dokumenty dot. prowadzonych firm)
 • naładuj telefon oraz zaleć tę czynność wszystkim domownikom
 • zadbaj o awaryjne zasilanie urządzeń telekomunikacyjnych w przypadku przerw w dostawach prądu (powerbank)
 • zaopatrz się w niezbędną ilość wody, żywności, środków higienicznych, odpowiednią odzież, koce / śpiwory, źródła światła
 • przenieś pojazdy w niezagrożone powodzią miejsca
 • zabezpiecz miejsca, przez które woda będzie mogła dostać się do budynku ich szczelnym zamknięciem i zaporami z worków z piaskiem
 • zabezpiecz sieć kanalizacyjną lub szambo,
 • weź pod uwagę ewakuacje zwierząt hodowlanych od razu po ogłoszeniu alarmu powodziowego – ich późniejsza ewakuacja może okazać się niemożliwa
 • przenieś paszę dla zwierząt w niezagrożone zalaniem miejsce
 • zadbaj o szczelność i bezpieczeństwo zbiorników z przechowywanymi substancjami niebezpiecznymi
 • zadbaj o szczelność i bezpieczeństwo zbiorników z przechowywanymi olejami i paliwami
 • jeśli masz w posiadaniu sprzęt pływający typu łódź, ponton itp. zadbaj o ich sprawność w przypadku konieczności wykorzystania
 • nie zbliżaj się do wezbranych rzek
 • słuchaj poleceń służb
 • przygotuj się do ewakuacji – określ kto i co zabiera ze sobą

Zasady postępowania w trakcie i po powodzi

 • niezwłocznie odłącz źródła prądu i gazu
 • w miarę możliwości wykonaj zdjęcia zniszczeń – będą one pomocne w uzyskaniu odszkodowania
 • nie pij wody ze studni, rzek i innych wolnych ujęć – może być skażona
 • przygotuj się do ewakuacji – zabierz z sobą najważniejsze dokumenty
 • w czasie ewakuacji poinformuj służby ratunkowe o pozostałych ludziach bądź zwierzętach w swojej lokalizacji

Nie zwlekaj z ewakuacją

Niepoddanie się ewakuacji i pozostanie na zalanym terenie to znaczne ryzyko, które nie wiąże się jedynie z utonięciem. W wyniku wystąpienia powodzi istnieje wysokie zagrożenie związane z pojawiającymi się chorobami zakaźnymi, przerwami w dostawie lub całkowitym brakiem energii elektrycznej, wody oraz braku kanalizacji. W wyniku znacznego podniesienia się poziomu wód, który może odbywać się w bardzo szybkim tempie, a drogi ewakuacji mogą zostać odcięte i uniemożliwić późniejszą ewakuację dlatego też bardzo istotne jest, żeby stosować się do poleceń służb posiadających aktualne dane i prognozy na temat postępowania powodzi.

 

Zasady postępowania w przypadku powodzi

 

Sprawdź również powiązane wpisy

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rcb/jak-postepowac-podczas-powodzi

Wróć do porad

Skontaktuj się z nami

Centrum Operacyjne ASCO
ASCO Security Sp. z o.o.Sp.k
ul. Krupnicza 13
50-075 Wrocław

Biuro obsługi klienta
tel. +48 71 79 07 777
fax +48 71 79 07 801
e-mail: bok@ascosecurity.pl

Sekretariat
tel. +48 71 79 07 700
fax +48 71 79 07 801
e-mail: biuro@ascosecurity.pl