Gróźb o podłożeniu bomby nie należy ignorować, ponieważ mogą one stanowić realne i bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. W poniższym wpisie przedstawiamy najczęstsze okoliczności występowania tego typu gróźb oraz zalecane czynności bezpieczeństwa w razie ich wystąpienia.

W przypadku otrzymania groźby o podłożeniu bomby należy jak najszybciej powiadomić zarządcę budynku, którego dotyczy groźba oraz odpowiednie służby, takie jak Policja lub Straż pożarna. Warto również poznać podstawowe zasady bezpieczeństwa w przypadku sytuacji, takich jak:

Telefoniczna groźba o podłożeniu bomby

Kiedy groźba o podłożeniu bomby otrzymana jest drogą telefoniczną, osoba, która odebrała telefon, jeśli to możliwe, powinna dać umowny sygnał drugiej osobie, aby również słuchała, podczas gdy sama powinna starać się przedłużyć rozmowę i uzyskać jak najwięcej informacji na temat groźby. Alternatywą może być uruchomienie nagrywania rozmowy, jeśli nastąpi ono niezauważenie.

Rozmowę powinno się przedłużyć, zadając takie pytania, jak:

 • Kiedy bomba wybuchnie?
 • Gdzie jest bomba umieszczona?
 • Jakiego rodzaju jest bomba, z czego jest wykonana,
 • Jak wygląda bomba?
 • Dlaczego została tutaj podłożona?
 • Skąd dzwoni osoba zgłaszająca?
 • Jakie są żądania zamachowca i sposób ich realizacji?
 • Jaka jest wiarygodność informacji i jak to można potwierdzić?
 • Nazwisko telefonującego – przy pewnej dozie szczęścia można zaskoczyć rozmówcę.

Po zakończeniu rozmowy należy, z zachowaniem pełnej dyskrecji, powiadomić osobę odpowiedzialną za dany obiekt oraz jeśli to możliwe, bez paniki oddalić się z miejsca występowania zagrożenia.

Na podstawie uzyskanych informacji o zagrożeniu bombą należy przekazać nagranie rozmowy lub sporządzić dokładny meldunek, w którym uwzględnia się następujące dane:

 • godzina i data zgłoszenia,
 • sposób zgłoszenia,
 • dokładne słowa zgłaszającego,
 • opis głosu osoby zgłaszającej:
  • kobieta, mężczyzna,
  • głos młody, średni, stary,
  • akcent,
  • ton głosu,
  • dźwięki w tle,
  • czy znany głos, jeśli tak to, kogo przypomina,
  • inne cechy charakterystyczne głosu,
 • czas odłożenia słuchawki,
 • uwagi, spostrzeżenia, wnioski.

Zarządca obiektu powinien poinformować policję i straż pożarną oraz w razie uznania tego za konieczne zdecydować o ewakuacji budynku i terenu przynależnego.

Groźba o podłożeniu bomby drogą pocztową

Kiedy groźba o podłożeniu bomby została nadesłana drogą pocztową, przesyłka ta powinna być trzymana w rękach najkrócej jak to możliwe, aby zachować linie papilarne, mogące być przydatne w identyfikacji nadawcy.

Podejrzane listy lub paczki powinny być sprawdzone przez Policję. Podejrzana przesyłka może zostać wyselekcjonowana z uwagi na:

 • adres – skąd została wysłana lub nazwisko wysyłającego, które jest nietypowe lub nieoczekiwane;
 • zawartość koperty, która jest nierównomiernie rozłożona i ma nietypową, wyczuwalną zawartość;
 • kopertę, która ma zbyt dużą wagę do swojej wielkości;
 • wystające z koperty druciki lub uszkodzenia, które mogłyby być spowodowane przez nietypową zawartość;
 • tłuste plamy na opakowaniu, które mogą wskazywać na tzw. „pocenie się” materiału wybuchowych;
 • brzydki zapach, który może być charakterystyczny dla niektórych rodzajów materiału wybuchowego;
 • przekraczająca normę grubość oraz wagę w porównaniu do zwykłych listów.

Po zlokalizowaniu takiej przesyłki należy poinformować zarządcę budynku / przełożonego / pracownika ochrony obiektu, który po jej zabezpieczeniu powiadamia Policję.

Podejrzenie obecności bomby w obiekcie oraz wykrycie podejrzanego przedmiotu

W sytuacji podejrzenia obecności bomby w budynku bądź jego przynależnego terenu, należy dyskretnie poinformować o tym obecnego pracownika ochrony / przełożonego bądź zarządcę budynku, który w przypadku podejrzenia o obecności tego typu zagrożenia skoordynuje dyskretne przeszukanie budynku i terenu bez wzbudzania paniki.

W przypadku wykrycia podejrzanego pakunku bądź przedmiotu należy niezwłocznie wezwać Policję i na podstawie oceny przesłanek do ewakuacji zdecydować, czy istnieje konieczność jej przeprowadzenia.

Decyzja o ewakuacji

Po każdej groźbie o podłożeniu bomby powinny być natychmiast rozstrzygnięte następujące kwestie: Czy groźba może być prawdziwa? Jeżeli nie posiada się wystarczających informacji, na podstawie których można zdecydować czy groźba jest prawdopodobna, należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest dostateczna ilość czasu na przeprowadzenie dokładnego przeszukania obiektu w celu znalezienia ukrytej bomby?

Jeśli samodzielna ocena sytuacji osoby zarządzającej budynkiem nie pozwala na jednoznaczną decyzję o ewakuacji, należy skonsultować to z Policją.

Przeszukanie obiektu

Jeżeli została podjęta decyzja, że przed ewakuacją można bezpiecznie przeszukać placówkę, to powinno być ono prowadzone w następujący sposób:

 • grupy poszukiwawcze powinny przeszukiwać wyznaczone sektory w celu odnalezienia obcych przedmiotów, które mogłyby być bombami (ładunkami wybuchowymi). W czasie przeszukiwań powinna być zachowana najwyższa ostrożność. Przeszukującym nie wolno sprawdzać lub dotykać podejrzanych przedmiotów,
 • przeszukiwania powinny być prowadzone bardzo dyskretnie, aby osoby przebywające w budynku, czy na przyległym terenie nie był niepotrzebnie alarmowane;
 • jeżeli zostanie znaleziony podejrzany przedmiot, grupa przeszukująca powinna natychmiast zawiadomić szefa / zarządcę budynku / pracownika ochrony lub osobę koordynującą przeszukanie,
 • niezależnie od wyników przeszukania, osoby odpowiedzialne ze realizację przedsięwzięcia powinny złożyć meldunek osobie koordynującej działania, która podejmie dalsze decyzje.

Ewakuacja

Jeżeli zostanie ustalone, że istnieją wystarczające przesłanki do ewakuacji, to o ewakuacji należy powiadomić osoby przebywające w obiekcie i jego pobliżu, w sposób niewywołujący paniki.

Osoba koordynująca ewakuacje powinna zaprowadzić osoby przebywające w obiekcie do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego i do uprzednio wyznaczonych bezpiecznych miejsc poza ewakuowanym budynkiem. Miejsca te powinny znajdować się minimum 200m od budynku.

Po upewnieniu się, że wszyscy zostali ewakuowani, osoba odpowiedzialna za zabezpieczenie powinna opuścić budynek, zamykając zewnętrzne drzwi i dołączyć do innych w uprzednio wyznaczonym miejscu.

Po przyjeździe Policji będą przeprowadzone dokładniejsze przeszukania. Powrót powinien być uzależniony od rezultatów przeszukania budynku i zgody z zaleceniami Policji. Również po przyjeździe Policji do incydentu bombowego to policjanci przejmują kierowanie całą akcją.

 

Źródła:

 • Materiały własne
 • https://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/8801,Alarm-o-incydencie-bombowym-Jak-postepowac-w-sytuacjach-otrzymania-zgloszenia-o-.html

 

Sprawdź również powiązane wpisy

Wróć do porad

Skontaktuj się z nami

ASCO Security Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 31
54-130 Wrocław
Nip: 894 310 61 82

Biuro obsługi klienta
ul. Krupnicza 13
tel. +48 71 79 07 777
fax +48 71 79 07 801
e-mail: bok@ascosecurity.pl

Sekretariat
tel. +48 71 79 07 700
fax +48 71 79 07 801
e-mail: biuro@ascosecurity.pl