Pracownicy ochrony są uprawnieni do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.  O ile w pracy ochroniarza, wykorzystywanie środków przymusu bezpośredniego to codzienność, tak użycie broni zdarza się bardzo rzadko. Jest tak zarówno z powodów ewentualnych konsekwencji jej użycia, jak i przepisów wskazujących jednoznacznie możliwości jej zastosowania.  W ustawie o broni i amunicji określone są dokładnie rodzaje dopuszczonej broni, sytuacji w której może być użyta, przez kogo i w jakim celu. Oczywiście nie wszyscy pracownicy ochrony pracują z bronią. Aby ją mieć, należy posiadać ważne pozwolenie na broń/ dopuszczenie do pracy z bronią.  Taki dokument wydaje właściwy organ Policji, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni oraz oczywiście uzyska wcześniej odpowiednie kwalifikacje i zda egzamin. Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach: ochrony osobistej oraz ochrony osób i mienia.

Użycie a wykorzystanie broni

W rozumieniu litery prawa bronią palną jest każda przenośna broń lufowa, która miota, jest przeznaczona do miotania lub może być przystosowana do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji w wyniku działania materiału miotającego.

Mówiąc o broni palnej w kontekście broni używanej przez pracowników ochrony, należy przez to rozumieć broń palną bojową. Co ciekawe, z definicji istnieje różnica między użyciem a wykorzystaniem  broni palnej. Użycie to oddanie strzału w kierunku osoby z zastosowaniem amunicji penetracyjnej, a wykorzystanie to oddanie strzału z zastosowaniem amunicji penetracyjnej w kierunku zwierzęcia, przedmiotu lub w innym kierunku niestwarzającym zagrożenia dla osoby.

Podstawowe rodzaje broni palnej

Oto kilka przykładów różnych rodzajów broni palnej, które są powszechnie znane:

 1. Karabin: Karabiny są długimi, jednostrzałowymi lub samoczynnymi bronią palną, którą trzyma się przy ramieniu. Zazwyczaj używane są jako broń strzelecka na większe odległości.
 2. Pistolet: Pistolety są krótsze od karabinów i są zwykle przystosowane do jednostrzałowego lub samoczynnego strzelania. Są bardziej kompaktowe i bardziej przenośne niż karabiny, co sprawia, że są popularne jako broń krótką dla wojska, służb porządkowych i cywilów.
 3. Strzelba: Strzelba to broń palna, która jest zwykle strzelana z biodra. Ma lufę o większej średnicy, co powoduje rozpraszanie pocisków po wystrzale. Strzelby są często stosowane do polowań na zwierzynę i sportów strzeleckich.
 4. Karabin maszynowy: Karabiny maszynowe są automatycznymi bronią palną, zdolnymi do wystrzeliwania serii pocisków przytrzymując spust. Są zwykle większe i bardziej wydajne niż pistolety maszynowe, a wielu z nich jest wyposażonych w magazynek bębnowy lub taśmowy.
 5. Pistolet maszynowy: Pistolety maszynowe są kompaktowymi bronią palną, zdolnymi do strzelania seriami pocisków. Mają zwykle magazynek, który można łatwo wymieniać i zazwyczaj są używane przez służby porządkowe i siły specjalne.
 6. Pistolet maszynowy krótki: Pistolety maszynowe krótkie, zwane również PDW (ang. Personal Defense Weapon), to kompaktowe i lekkie broń palna, która łączy cechy karabinu maszynowego i pistoletu maszynowego. Często wykorzystywane są przez załogi pojazdów opancerzonych i personel, który potrzebuje przenośnej broni o większej skuteczności niż pistolet.

Warto zaznaczyć, że powyższy opis to tylko podstawowe informacje o rodzajach broni palnej. Istnieje wiele innych rodzajów broni i różnych wariantów dla każdego z nich, które różnią się w zależności od specyfikacji technicznych, przeznaczenia i producenta.

Rodzaje broni pracownika ochrony

Na wyposażeniu uzbrojonych formacji ochronnych pozostają następujące rodzaje broni:

 • broń palna bojowa i gazowa w postaci pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm;
 • pistolety sygnałowe;
 • pistolety maszynowe o  kalibrze od 6 mm do 12 mm;
 • strzelby gładkolufowe powtarzalne o  kalibrze wagomiarowym 12;
 • karabinki o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm;
 • paralizatory elektryczne o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA.

Broń, typu strzelby i pistolety maszynowe, stosuje się do ochrony stałej obiektów i magazynów wojskowych, w których przechowywana jest broń, amunicja, materiały wybuchowe oraz inny sprzęt wojskowy, a także środki odurzające, psychotropowe, toksyczne i niebezpieczne czynniki biologiczne.

Strzelby i karabinki agencje ochrony mogą wykorzystywać również do konwojowania wartości pieniężnych i  innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych.

Przy wykonywaniu większości innych czynności, ochroniarze wykorzystują zazwyczaj broń krótką centralnego zapłonu (pistolety) oraz paralizatory elektryczne.

Dla każdej jednostki broni palnej, ustalony jest normatyw amunicji. Na jeden pistolet, pistolet maszynowy oraz karabinek przyjmuje się ilość amunicji do pełnego załadowania czterech magazynków. Za normatyw amunicji na jeden rewolwer lub jedną strzelbę gładkolufową powtarzalną przyjmuje się 24 sztuki amunicji.

Kiedy pracownik ochrony może użyć broni?

Pracownik ochrony ma możliwość użycia lub wykorzystania broni palnej wyłącznie, jeżeli użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego okazało się niewystarczające do osiągnięcia celów lub ich użycie/ wykorzystanie nie jest możliwe ze względu na okoliczności zdarzenia.

Co ważne, według przepisów, broni palnej używa się lub wykorzystuje się ją w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę i od tej czynności należy odstąpić, jak tylko cel jej użycia lub wykorzystania został osiągnięty.

Oczywiście podejmując decyzję o użyciu lub wykorzystaniu broni palnej, należy postępować ze szczególną rozwagą i traktować jej użycie jako środek ostateczny.

Broń w ASCO

Agencja Ochrony ASCO Security Wrocław ma status Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej i posiada własny magazyn broni. Wszyscy pracownicy grup interwencyjnych ASCO, mają pozwolenie na broń i podczas służby – usług jakie świadczymy dla naszych klientów, są zawsze uzbrojeni. Ponadto w siedzibie ASCO funkcjonuje również stałe uzbrojone stanowisko ochrony, które zapewnia bezpieczeństwo naszej stacji monitorowania alarmów 24/7.

Wróć do porad

Skontaktuj się z nami

ASCO Security Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 31
54-130 Wrocław
Nip: 894 310 61 82

Biuro obsługi klienta
ul. Krupnicza 13
tel. +48 71 79 07 777
fax +48 71 79 07 801
e-mail: bok@ascosecurity.pl

Sekretariat
tel. +48 71 79 07 700
fax +48 71 79 07 801
e-mail: biuro@ascosecurity.pl