Napady to najbardziej niebezpieczna forma przestępstw skierowana przeciwko mieniu. Istotą tych czynów jest to, że sprawca, chcąc wejść w posiadanie mienia poszkodowanego, zagraża jego życiu i zdrowiu oraz innym osobom obecnym w miejscu zdarzenia.

Profilaktyka łagodzenia skutków napadu

W celach profilaktycznych w obiekcie i wśród kadry warto zadbać o:

  • zastosowanie technicznych i proceduralnych systemów zabezpieczeń, takich jak alarmy, monitoring, systemy antynapadowe wyposażone w przyciski wywołujące ciche alarmy, wzywające grupy interwencyjne i policję,
  • działania organizacyjne zmierzające do ograniczenia ilości gotówki i innych wartości mogących stanowić przedmiot przestępstwa,
  • wyszkolenie i odpowiednią koordynację służb odpowiedzialnych za ochronę obiektu,
  • poziom wyszkolenia i doboru pracowników zajmujących się obsługą klientów w zależności od typu biznesu i stopnia zagrożenia.

Bez względu na typ obiektu warto wdrożyć nawet najprostszy system umówionych znaków w celu dyskretnego przekazania informacji o pojawieniu się osoby podejrzanej lub możliwości zaistnienia sytuacji zagrożenia.

Zasady postępowania w przypadku napadu

W przypadku wystąpienia zagrożenia należy przede wszystkim unikać działań, które zwiększają niebezpieczeństwo bezpośredniej napaści, pomocne będzie:

  • zachowanie spokoju, bez względu na przebieg wydarzeń,
  • nieopieranie się napastnikom i niedemonstrowanie niechęci wobec ich żądań i wydawanych poleceń.

W miarę możliwość warto przedłużać czas wykonywanych czynności, aby po utajonym wezwaniu pomocy zyskać możliwie dużo czasu do jej przybycia.

Podczas wykonywania poleceń napastników i w przypadku wystąpienia równoległych okoliczności pozwalających na uruchomienie cichego alarmu lub wezwania pomocy należy podjąć próbę tych działań, ale wyłącznie w momencie, kiedy będzie możliwość zrobić to w sposób niezauważony przez napastników. Ochrona (jeśli obecna) w takim przypadku może dać się rozbroić, aby jej działanie nie eskalowało zagrożenia narażającego personel lub ludzi obecnych w lokalu.

Wzywając policję, należy podać dokładny adres, ilość, uzbrojenie i rysopis napastników oraz imię i nazwisko zgłaszającego.

Podczas całego incydentu pracownicy powinni starać się zapamiętać jak najwięcej detali dotyczących oprawców: wzrost, budowa ciała, głos, akcent, widoczne znaki szczególne, a nawet rodzaj broni.

Jeżeli przestępcy opuszczą miejsce zdarzenia (co na ich żądanie powinno zostać umożliwione) przed przybyciem służb należy zwrócić szczególną uwagę, na ewentualne ślady, które pozostawili i zabezpieczyć je aż do przyjazdu policji. Mogą to być pozostawione przedmioty, odciski palców, butów. Bezwzględnie nie należy dotykać lub przenosić elementów mogących stanowić materiał dowodowy, ponieważ może to poskutkować zatarciem cennych śladów i poszlak.

Jeśli sytuacja jest bezpieczna, należy sprawdzić i zapamiętać kierunek ucieczki napastnika oraz cechy charakterystyczne środka transportu, którym się przemieszcza (np. marka, model, kolor, numery tablic pojazdu).

Jeżeli nie zagraża to bezpieczeństwu, jedna osoba powinna pozostać przed budynkiem w oczekiwaniu na przyjazd służb.

Działania, które należy podjąć po napadzie

Po napadzie najważniejszym zadaniem jest ratowanie życia ludzkiego oraz zabezpieczenie dowodów, które mogą okazać się pomocne Policji w identyfikacji i zatrzymaniu sprawców napadu.

W przypadku, gdy nie udało się zrobić tego wcześniej, należy wezwać Policję, ponownie uruchomić alarm, a jeśli są poszkodowani – wezwać również pogotowie ratunkowe oraz uspokoić osoby, które doznały szoku lub zdenerwowania.

Należy dołożyć wszelkich starań, aby zdobyć i spisać dane osobowe ludzi będących świadkami napadu, warto również spisać wszystkie zapamiętane dotychczas szczegóły całego przebiegu wydarzeń.

Ważną czynnością będzie również wywieszenie kartki lub tabliczki z informacją o zamknięciu lokalu oraz zabezpieczenie pieniędzy i innych wartościowych rzeczy w miejscach niedotkniętych bezpośrednio skutkami incydentu.

Nie należy rozmawiać i dzielić się spostrzeżeniami na temat całego zajścia z innymi poszkodowanymi, oraz przypadkowymi osobami znajdującymi się na miejscu zdarzenia aż do przyjazdu Policji. Może to mieć negatywny wpływ na przebieg śledztwa.

Zabezpiecz swoje mienie z ASCO Security

W Agencji Ochrony ASCO Security chronimy wiele typów obiektów, począwszy od lokali mieszkalnych, przez hale, obiekty przemysłowe, szkoły uczelnie, aż po banki i placówki finansowe. Więcej na temat chronionych obiektów znajduje się w poniższych linkach:

Wróć do porad

Skontaktuj się z nami

ASCO Security Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 31
54-130 Wrocław
Nip: 894 310 61 82

Biuro obsługi klienta
ul. Krupnicza 13
tel. +48 71 79 07 777
fax +48 71 79 07 801
e-mail: bok@ascosecurity.pl

Sekretariat
tel. +48 71 79 07 700
fax +48 71 79 07 801
e-mail: biuro@ascosecurity.pl