Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie rynku w zakresie systemów zabezpieczeń technicznych oraz stały wzrost kosztów tradycyjnych form ochrony tj. fizyczni pracownicy ochrony, Agencja Ochrony ASCO Security przystępuje do rozpoczęcia sformalizowanej działalności badawczo-rozwojowej, mającej na celu wprowadzenie nowych technologii w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia.

Zauważalny rozwój elektroniki użytkowej w innych branżach otwiera szanse na implementacje różnych rozwiązań do systemów zabezpieczeń technicznych oraz ich wspólnej integracji np. z systemami automatyki budynkowej. Zdajemy sobie sprawę, że aby dostarczać możliwie najlepsze aktualnie rozwiązania, należy w sposób ciągły i systematyczny rozwijać umiejętności oraz wiedzę instalatorów oraz stale testować nowe urządzenia oraz koncepcje. W tym celu powołaliśmy 4 osobowy zespół składający się z wysoko kwalifikowanych techników oraz inżynierów, tworzący dział Badawczo-rozwojowy ASCO.

Nasza działalność w tym zakresie obejmuje badania naukowe i prace rozwojowe, które podejmujemy w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania tych zasobów do tworzenia nowych zastosowań. Działalność badawcza prowadzona jest w obrębie technologii informatycznych, w tym zastosowań sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych wykorzystywanych lub możliwych do wykorzystania w systemach zabezpieczeń technicznych tj. SSWiN, CCTV, KD oraz innych. Działalność rozwojowa prowadzona jest w zakresie, prac mających na celu opracowanie technologii wykorzystania nowych produktów oraz usług w celu świadczenia lub wsparcia usług ochrony. Ponadto, modyfikacji procesów instalacji i montażu systemów zabezpieczeń technicznych, zwiększając efektywność prac, lepiej dostosowując materiały, urządzenia, usługi i procesy do specyficznych potrzeb klientów. Dążymy do opracowania nowych zastosowań dla stosowanych już produktów i usług. Prace rozwojowe to również wyszukiwanie odpowiednich technologii i prowadzenie prac nad badaniem ich użyteczności na potrzeby tworzenia innowacyjnych rozwiązań, jak również poszukiwania zastosowań wyników nowych badań oraz innej wiedzy mogącej mieć zastosowanie w branży ochrony osób i mienia.

Efekty prac działu powinny w sposób wymierny wpłynąć na budowanie przewagi konkurencyjnej w zakresie stosowanych przez ASCO technologii technicznych systemów zabezpieczeń oraz standardów ich montażu oraz instalacji. Jesteśmy przekonani, że przełoży się to bezpośrednio na korzyści dla naszych klientów, którzy w sposób zoptymalizowany kosztowo dostaną możliwie najlepszą formę ochrony – ASCO.

Wróć do porad

Skontaktuj się z nami

ASCO Security Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 31
54-130 Wrocław
Nip: 894 310 61 82

Biuro obsługi klienta
ul. Krupnicza 13
tel. +48 71 79 07 777
fax +48 71 79 07 801
e-mail: bok@ascosecurity.pl

Sekretariat
tel. +48 71 79 07 700
fax +48 71 79 07 801
e-mail: biuro@ascosecurity.pl