Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
 


Regulamin Programu „ASCO polecam”


 1. Opis ogólny.


 ASCO Sp. z o.o. zajmująca się wykonywaniem usług w zakresie ochrony osób i mienia w systemie zdalnej ochrony ASCO - na podstawie niniejszego Regulaminu wprowadza program udzielania klientom ASCO specjalnych rabatów obejmujących opłaty za ochronę.

Założeniem programu jest obniżenie opłaty za wykonywane usługi ochrony dotychczasowym klientom, którzy zarekomendowali usługi zdalnej ochrony ASCO innym nowym klientom, na skutek czego została skutecznie zawarta umowa na ochronę pomiędzy ASCO Sp. z o.o. a nowym klientem.

Uczestnicząc w programie Uczestnik Programu potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował niniejsze Warunki Programu.

 

2. Rabat za polecenie usługi


a) Warunki udziału w Programie. Program ASCO POLECAM przeznaczony jest dla wszystkich klientów posiadających aktywne umowy na monitorowanie SSWiN w systemie Zdalnej Ochrony ASCO (zwanych dalej Klientem lub Klientem ASCO). Firma ASCO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przerwania Programu w dowolnym czasie bez konieczności informowania o tym fakcie klientów. W przypadku przerwania programu Klient otrzyma rabat tylko za klientów, którzy podpisali umowy z firmą ASCO Sp. z o.o. w czasie trwania Programu.

b) Odbiorcy rekomendacji. Klient może polecać usługę firmy ASCO Sp. z o.o. wyłącznie osobom i firmom, z którymi łączą go istniejące już wcześniej związki osobiste lub biznesowe (zwanymi dalej Nowym Klientem). Bez ograniczania ogólnego charakteru powyższego postanowienia, zabronione jest uzyskiwanie nazwisk w celu polecenia usługi z wykorzystaniem grupowych adresów e-mail lub LIST .

Nie można polecić usług ASCO sobie samemu w celu uzyskania premii za polecenie usługi. Uczestnik nie kwalifikuje się do otrzymania premii za polecenie usługi firmie, która w tym samym czasie zgłosiła chęć otrzymania oferty na usługi Asco bądź też jest aktualnie klientem ASCO.

c) Zakaz wysyłania spamu. Stanowczo zabrania się wysyłania niechcianych wiadomości e-mail dotyczących niniejszego Programu do wielu odbiorców („wysyłania spamu”),

d) Łączna suma rabatów za polecenie usługi. Pierwsze polecenie Klienta nagradzane jest rabatem na usługi monitoringu w wysokości 50% opłaty za ochronę za kolejne 3 miesiące, każda kolejna zrealizowana rekomendacja skutkuje przyznaniem rabatu w wysokości 50% opłaty, jednakże rabat zostanie zrealizowany po zakończeniu okresu obowiązywania poprzedniego rabatu.

e) Wymagania związane z Klientem . Rabat zostanie udzielony tylko i wyłącznie aktualnemu Klientowi ASCO, który korzysta z usługi ochrony w systemie zdalnej ochrony ASCO i w momencie przekazywania kontaktu do osoby polecanej nie ma żadnych zaległości finansowych. Rabat nie będzie naliczany w przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez Nowego Klienta od umowy z ASCO, nie regulowania przez niego należności wobec ASCO.

f) Wymagania związane z Nowym Klientem. Rabat należny Klientowi zostanie uwzględniony tylko za Nowego Klienta, który podpisze z ASCO umowę na monitoring SSWiN zgodnie z obowiązującym cennikiem abonamentów i umowa zostanie zawarta na okres co najmniej 12 miesięcy.

g) Sposób polecenia. Aby Klient uzyskał prawo do rabatu za udzielenie rekomendacji musi przekazać do Biura Obsługi Klienta w formie pisemnej lub e’mailowej formularz zgłoszeniowy - co najmniej na jeden dzień przed podpisaniem umowy z Nowym Klientem.

h) Ograniczenie odpowiedzialności ASCO. W JAK NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO FIRMA ASCO SP. Z O.O., JEJ PARTNERZY, KADRA KIEROWNICZA I ZARZĄDZAJĄCA, JAK RÓWNIEŻ PRACOWNICY I PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ OFERTY LUB Z NIĄ ZWIĄZANE. NINIEJSZE OGÓLNE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OBEJMUJE WSZELKIE SZKODY BEZ WZGLĘDU NA ICH RODZAJ, W TYM, MIĘDZY INNYMI, SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE I WYNIKOWE, UTRATĘ DANYCH, PRZYCHODÓW LUB ZYSKÓW, UTRATĘ LUB USZKODZENIE MIENIA, JAK RÓWNIEŻ ROSZCZENIA OSÓB TRZECICH.

i) Całość regulaminu. Niniejsze Warunki stanowią całość regulaminu w kwestii programu ASCO POLECAM.

j) Zmiana Warunków. Firma ASCO zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Programu w dowolnym momencie, a zmiany te będą obowiązywać Klienta przy następnym Poleceniu. Wszelkie tego typu zmiany będą do wglądu na stronie internetowej www.ascosecurity.pl

 
Biuro Obsługi Klienta do Twojej dyspozycji pod tel.: 71 790 7777 Zamów usługę
 
 
© Copyright 2019 ASCO Security Sp. z o.o.Sp.k | ul. Krupnicza 13, 50-075 Wrocław | +48 71 79 07 777 | Polityka prywatności i cookies
wdrożenie: okinet